personskadesiden

Hodeskader kan gi
krav på erstatning

Hodeskade som trafikkskade

Har du fått hodeskade som trafikkskade, vil du ha krav på erstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Hodeskader kan inntreffe etter trafikkulykker, og er alvorlige dersom de ikke får god behandling. Trafikanter som ikke har god beskyttelse, eksempelvis motorsyklister i motorsykkelulykker/MC-ulykker er særlig utsatt for hodeskade. Hvis du har fått hodeskade etter en trafikkulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden gir deg. Du bør da engasjere advokat som er erfaren med personskade- og erstatningssaker så du ikke blir lurt av forsikringsselskapene.

Ved akuttbehandling av hodeskade er det veldig viktig å få en full oversikt over skaden. Pasienten må undersøkes grundig, med måling og kontroll av blodtrykk og puls. Videre må det undersøkes om det er tegn på skader av nervesystemet, om pupillene reagerer normalt på lys, om det er tegn på indre blødninger, og hvordan pasientens bevissthetstilstand er. CT av hodet er viktig. Det er også viktig at pasienten observeres over tid. Komplikasjonene, f.eks. ved små blødninger, kan utvikle seg langsomt. Hvis hodeskaden ikke følges opp ordentlig, kan du ha en pasientskade i tillegg til trafikkskaden.

En hodeskade kan følge en annen skadeutvikling enn hva som er tilfelle ved andre skader, som bruddskader eller nakkesleng/whiplash mv. Forsikringsselskapet kan derfor ikke avvise erstatningsansvar for en hodeskade under henvisning til at de fire, vanlige, traumatologiske vilkår ikke er oppfylt.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss