personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter hodeskade?

Erstatning etter hodeskade

Vi hjelper deg få erstatning etter hodeskade. Prosessen kan være vanskelig, våre advokater er spesialister på erstatningsrett.

Erstatning etter hodeskade kan være betydelige beløp, ettersom en hodeskade kan medføre store komplikasjoner for den enkelte skadelidte. Hodeskader forekommer gjerne etter trafikkulykker, og kan være alvorlige hvis de ikke blir behandlet riktig. Særlig er motorsyklister som er innblandet i motorsykkelulykker/MC-ulykker og mopedister i mopedulykker utsatt for hodeskade, ettersom de ikke har den samme beskyttelsen som en person som sitter inn i en bil har. Skal du kreve erstatning etter hodeskade bør du bruke advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett.

Ved trafikkulykker kan det oppstå traumatiske hjerneskader, som omfatter blødninger og skade i hjernen som oppstår i forbindelse med plutselig støt som hodet kan utsettes for. Disse hodeskadene har forskjellige navn etter hvor i hjernen de sitter. Felles for alle typer traumatiske hjerneskader er at de kan gi en økning i trykk inne i kraniet som kan bli livstruende dersom den ikke blir behandlet. Økningen i trykket medfører at det blir mindre plass for hjernen, ettersom hodeskallen ikke ekspanderer når trykket øker.

Hvis du har krav på erstatning etter hodeskade, er det ofte vanskelig å måtte forholde seg til forsikringsselskapet. Dels vil dette være fordi forsikringsselskapet vil bli mer og mer tilbakeholdne til å utbetale erstatning etter hvert som hodeskaden viser seg å bli alvorlig, og dels vil dette være en følge av hodeskadens natur. Begge disse forhold tilsier at du bør kontakte advokat, og at advokaten bør være en spesialist på trafikkskade- og personskaderett.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss