Advokat Geir Hansen har tips for deg som skal søke erstatning etter en trafikkulykke.Advokat Geir Hansen har tips for deg som skal søke erstatning etter en trafikkulykke.

Våre tips
ved trafikkulykker

Fem tips ved trafikkulykker

Den som skal kreve erstatning etter en trafikkulykke, opplever ofte hvordan forsikringsselskapet vil begrense sitt ansvar og betale så lite som mulig. Les fem tips fra advokat Geir Hansen for hvordan du kan få erstatningen du har krav på.

Etter ulykke i trafikken er det du som må bevise når og hvordan skaden skjedde, hvilke skader du ble påført og hvilke tap skadene har forårsaket. Det kan være vanskelig å få erstatningen du har krav på etter en trafikkulykke. Forsikringsselskapet vil alltid forsøke å begrense sitt erstatningsansvar, og her deler advokat Hansen noen av sine tips til deg som skal kreve erstatning etter en trafikkulykke:

  1. Sikre bevis fra ulykkesstedet
  2. Oppsøk lege umiddelbart
  3. Meld fra til aktuelle forsikringsselskaper
  4. Bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater
  5. Ikke godta for lave tilbud

1. Sikre bevis fra ulykkesstedet

Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig. Det er ikke uvanlig at selskapet prøver å si at ulykken ikke var så kraftig, og at det dermed ikke kan ha vært den som har gitt deg skadene dine.

For å ha de beste mulighetene til å bevise at ulykken var kraftig nok til å forårsaket skade, er det derfor viktig å ha sikret god dokumentasjon fra ulykkesstedet. Bilder og eventuelle vitneutsagn som er sikret umiddelbart etter ulykken vil kunne ha stor betydning i ettertid. Både forsikringsselskap og domstolene legger stor vekt på dette. Husk å be om navn og kontaktinformasjon til vitner. 

2. Oppsøk lege umiddelbart

Det er kjempeviktig at du oppsøker til lege så fort som mulig, helst samme dag som ulykken skjedde. Sørg for at legen får full forståelse og oversikt over alle steder du har vondt etter ulykken, og at dette blir nedtegnet i journalen.

Det er også viktig å følge opp legebehandlingen og annen behandling jevnlig, for eksempel hos fysioterapeut, kiropraktor og andre behandlere.

Du må passe på at alle plagene du har blir skrevet ned i journalen din. Selv om du hadde mest vondt i skulderen, så må du også nevne alle andre steder som er smertefull etter ulykken. Du skal selvfølgelig ikke overdrive plagene du har, men du skal heller ikke være redd for å si fra om hvordan du faktisk har det.

Hvis du er hos legen av andre grunner enn oppfølging etter ulykken, så er det likevel greit at plagene etter ulykken blir tatt opp og journalført som en del av den fortløpende dokumentasjonen.

3. Meld fra til aktuelle forsikringsselskaper

Meld fra om skaden til forsikringsselskapet. Det er mange meldefrister og mange steder det skal meldes fra etter en ulykke. Vi har oversikt over både hvem og hvor, og kan hjelpe deg i denne jungelen.

Vi hjelper deg også med å sjekke om du kan ha andre forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse, for eksempel ulykkesforsikringer. Du kan for eksempel være dekket gjennom kollektive forsikringer i en organisasjon eller gjennom ordninger som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Hvis du er ung, kan det være at du er dekket gjennom forsikringer til dine foreldre.

Les også mer om hva som skjer i en trafikkskadesak.

4. Bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater

Det er viktig at du bruker en erfaren advokat som kan vise til gode resultater innenfor fagfeltet personskade- og erstatningsrett. Det er en komplisert og vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade. Alene står du maktesløs mot forsikringsselskapets store ressurser.

Det er den som krever erstatning som må bevise at det foreligger et krav. For deg betyr det at du må bevise at du har fått en skade fra ulykken, og at skaden har gitt deg et økonomisk tap. En spesialisert skadeadvokat vil vite hva du har krav på, og vil ha god kjennskap til saksgangen videre.

Vår erfaring er at de skadelidte som bruker advokat oppnår langt mer i erstatning enn de som på egenhånd prøver å kreve erstatning. Du bør derfor bruke advokat som har lang og bred erfaring med å behandle personskade. Vi er vant til å jobbe mot forsikringsselskapene i erstatningsoppgjør etter personskade, og oppnår som regel svært gode resultater. 

5. Ikke godta for lave tilbud

Vårt mål er at den som har fått en personskade skal ha en riktig erstatning. Vi har hjulpet mange med å få mer i erstatning enn hva selskapet først har foreslått.

Forsikringsselskapet vil som regel alltid ha noe å gå på når de kommer med et tilbud til deg. Noen ganger har de veldig mye å gå på, men det er bare advokater med erfaring fra erstatningssaker som kan si noe om hvilke muligheter din sak har.

Hva skjer hvis jeg ikke blir enig med selskapet om erstatning?

I de aller fleste sakene blir man enige med forsikringsselskapet om hvilken erstatning du skal ha. Da har som regel begge parter gitt en del for å komme til enighet. Dersom du ikke blir enig med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret, kan du reise sak for domstolene med krav om erstatning. Advokaten skal gi deg en vurdering av hvilke muligheter du har til å vinne frem med en rettssak.

Våre advokater jobber mye med personskade og vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Vi kan hjelpe deg gjennom alle stegene i prosessen frem mot erstatning. Vi anbefaler det derfor kontakte oss i dag for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Kontakt oss