personskadesiden

Skal du kreve erstatning
for bruddskade?

Erstatning for bruddskade

Bruddskader kan være kompliserte og gi varige skader. Da vil du også kunne ha krav på erstatning. Våre advokater hjelper deg får erstatningen du har krav på.

Erstatning for bruddskade bør håndteres av en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er fordi forsikringsselskapene gjennomgående vil forsøke å betale så lite som mulig i erstatning. Dette vil også gjelde for bruddskader, som kan påvirke den enkelte på svært alvorlig vis. Noen bruddskader kan være mer alvorlige enn andre, og de mest alvorlige kan gi betydelige skader og dermed betydelige erstatningskrav. Derfor bør du la deg representere av advokat som er spesialist på trafikkskade- og personskaderett.

Som regel vil de fleste bruddskader la seg lege ved gipsing. Hvis bruddskaden er et åpent brudd vil den imidlertid være mer alvorlig, og dermed langt mer krevende enn de mer vanlige bruddskadene. Tilhelingstiden ved bruddskade vil også være avhengig av at den oppdages tidlig, slik at riktig behandling kan begynne. Det er ikke alltid at en lege oppdager at det foreligger en bruddskade, så hvis du mistenker at du har fått en bruddskade må du få tatt et røntgenbilde for å få dette avklart.

Erstatning for bruddskade vil bl.a. ta hensyn til hvor lang tilhelingstid du har etter ulykken. Det finnes flere tilfeller hvor bruddskader har gitt betydelige erstatninger, eksempelvis der de aktuelle skadene gir inntektstap. Det er inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten for de fleste. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for bruddskade skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss