personskadesiden

Skal du kreve
erstatning for benbrudd?

Erstatning etter benbrudd

Har du fått benbrudd etter f.eks. en trafikkulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter benbrudd kan dreie seg om betydelige beløp, alt etter hvor stor innvirkning personskaden har på din økonomiske situasjon. Et benbrudd er en vanlig bruddskade etter trafikkulykke, og du bør bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett hvis du vurderer å kreve trafikkskadeerstatning etter benbrudd. Ellers risikerer du at forsikringsselskapet vil lykkes i å få deg til å akseptere en erstatning som er mindre enn det du har krav på.

Det finnes flere typer benbrudd, og ditt erstatningskrav vi som regel være avhengig av hvor alvorlig din skade er. En bruddskade kan eksempelvis vise seg som et knusningsbrudd hvor deler av beinet er mer eller mindre pulverisert, for eksempel i en ryggvirvel.

Et benbrudd vil si at et ben eller en knokkel er brukket. Med hensyn til behandlingen er det viktig å avklare om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal. Hvis du ikke har fått riktig behandling etter benbruddet, kan skaden din ha blitt verre. Dette kan du i tilfelle kreve pasientskadeerstatning for, som da kommer i tillegg til trafikkskadeerstatningen.

Hvis bruddskaden din har gitt deg varige skader, vil den også påvirke den økonomiske situasjonen din. Særlig vil dette gjelde der du ikke kan jobbe som tidligere. Jo lenger tid dette påvirker deg, jo større vil det økonomiske tapet også være. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å betale så lite som mulig i erstatning, og dermed vil risikoen for et større økonomisk tap for deg øke. Dette vil også øke behovet for at erstatningskravet håndteres av en advokat som har erfaring med erstatningsrett.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss