personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter amputasjon?

Erstatning etter amputasjon

Våre advokater er spesialister på erstatning og personskade. Vi kan hjelpe deg få erstatning etter amputasjon. Kontakt våre advokater idag.

Erstatning etter amputasjon vil variere etter hvilke legemsdeler som er blitt amputert og hvordan dette påvirker deg som skadelidt. Disse variablene gjør at du bør la en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker håndtere saken for deg, slik at du ikke går glipp av erstatning du har krav på. Våre advokater har lang erfaring med trafikkskader og personskader, og kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav etter amputasjonen.

Å måtte amputere en finger vil være et mindre inngrep fysisk enn der den skadelidte må amputere et ben eller en hel arm. Likevel vil en yrkespianist merke fingeramputasjonen inntektsmessig på en annen måte enn hva som vil være tilfelle for de fleste andre yrkesgrupper. På samme måte vil en håndverker eller andre som ikke har en kontorjobb merke en amputasjon mye hardere enn en som har en kontorjobb. Hvor mye du kan få i erstatning etter amputasjon vil avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har nå.

Merk at du i denne sammenhengen har en tapsbegrensningsplikt. Dette betyr at du som utgangpunkt må akseptere arbeid du kan klare du kan klare med amputasjonsskaden, og så bare kreve erstatning for det tapet du sitter igjen med etter dette. NAV vil utrede deg for å finne ut av hvilket alternativ arbeid du kan klare etter amputasjonen. Du plikter å delta i disse utredningene, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss