personskadesiden

Våre advokater kan
erstatning etter trafikkulykke

Advokat etter trafikkulykke

Hvis du har blitt skadet etter en trafikulykke, er viktig å velge riktig advokat når du skal fremme krav om erstatning. En erfaren advokat vil vite hvordan man skal håndtere forsikringsselskapet og deres forsøk på å redusere erstatningen din. Via Personskadesiden kommer du i kontakt med advokater som er spesialister på erstatningsrett.

Advokat etter trafikkulykke hjelper deg få høyere erstatning enn hva du vil få hvis du ikke lar deg representere av advokat. Du bør også velge en advokat som er spesialist på trafikkskadesaker, og som er godt vant til å forholde seg til forsikringsbransjen og de triksene du blir utsatt for hvis du har fått en personskade etter en trafikkulykke.

All erfaring tilsier at du får en høyere erstatning hvis du lar deg representere av advokat etter trafikkulykke. Forsikringsselskapene spekulerer ofte i at du som trafikkskadet vil bli engstelig, lei og så økonomisk presset at du til slutt aksepterer en langt lavere erstatning enn det du egentlig har krav på. Velger du en spesialistert advokat etter trafikkulykke, så vil du få vite hva du har krav på, og hvilke krav du kan stille til forsikringsselskapene i din erstatningssak.

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Har du fått en alvorlig skade, slik at du f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil du kunne ha krav på store erstatningsutbetalinger. Dette vil som regel forsikringsselskapene forsøke å slippe unna. Vurderer du å søke erstatning, bør du derfor kontakte advokat etter trafikkulykke slik at du vet du får det du har krav på etter personskaden.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss