personskadesiden

Kristin K. Hestnes

Advokat og ass. partner

Jeg er utdannet jurist fra UiO i 2009, og har også bachelor i sykepleie fra 1996. Jeg har tidligere arbeidet i NAV med blant annet  AAP og uføretrygd. Jeg har også jobbet med offentlige tjenestepensjoner og offentlige anskaffelser samt risikobedømmelse av helseforsikringer. Jeg har prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsretten.

Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, offentlige anskaffelser

Kontakt oss