page contents
Personskade

Ring nå: 05789

Personskadesiden

- hjelper deg få riktig erstatning

Personskade kan gi krav på erstatning, men forsikringsselskapene vil helst betale minst mulig i erstatning etter personskade. Alene står du maktesløs mot forsikringsselskapets mange ressurser. Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med personskade, og med å forhandle med forsikringsselskapene. Skal du få det du har krav på i erstatning, bør du derfor kontakte oss, som har ledende spesialister på personskade og erstatningsrett.

 

Les her om våre resultater

 

Personskade advokat Thorsteinn Skansbo

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade, særlig hvis du står alene i prosessen og ikke er kjent med hvordan forsikrings-selskapene opererer. Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på. Vi har kontor i Oslo, og bistår klienter over hele landet.

 

Vi ser til daglig hvordan forsikringsselskapene prøver å få skadelidte til å si ja til en personskadeerstatning som ligger langt under hva de bør kunne få. Det er vår mening at den som har fått en personskade skal ha en riktig erstatning, og vi har hjulpet mange med å få mer i erstatning enn hva selskapet først har ønsket å tilby. Ikke vent lenger, men kontakt oss idag, og la oss hjelpe deg også å få mer i erstatning.

 

Hos oss får du en uforpliktende gjennomgang og vurdering av din sak og hvilke muligheter du har for å nå frem med ditt erstatningskrav etter personskade. Vårt firma har jobbet spesialistert med med personskade og erstatning (trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og voldsoffererstatning) siden 1987, og har hjulpet mange skadelidte med å få gode og riktige erstatningsoppgjør. Vi vil også gjerne hjelpe deg, som din advokat, slik at også du får erstatningen du har krav på.

Media

 

Vi har jobbet lenge med å kreve erstatning for personskade på vegne av våre klienter, og er ikke redde for å fronte våre klienter der dette er nødvendig for å få saken løst.

 

Les noen av våre mediaoppslag, og om vårt arbeid i erstatningssaker her.

Personskade erstatning advokat

Nyheter:

 

01.09.2016: Hva gjør du når selskapet avslår?

Avslag på erstatning kan være tøft å takle

 

02.07.2016: Trafikkulykke med Tesla autopilot

Mann døde, etterforskes føderalt i USA

 

13.04.2016: Er du blitt lurt av Tryg i det siste?

Oppsiktsvekkende selskapspraksis

08.03.2016: Barneerstatningen øker betydelig

Men ikke for barna som skades i år

 

13.01.2016: Fire feller du bør unngå

Slik vil forsikringsselskapene nekte deg erstatning

 

04.01.2016: Livreddende nyttårsønsker

Trygg Trafikks nyttårsløfter for å unngå trafikkskader

 

 

Flere nyheter her.

Lurer du på om du har en sak?

Spør våre advokater:

 
 
 
 

Advokatutgifter dekkes ved personskade

 

Har du en personskade etter trafikkulykke (trafikkskade) eller yrkesskade, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat. Hvis du kontakter oss vil vi kunne hjelpe deg avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatingssaken

 

Jeg vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte meg idag, og la meg hjelpe deg i din erstatningssak.

Personskadesiden drives av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Pb 2724 Solli, 0204 Oslo

 

oslo(a)robertsen.no

Besøksadresse:

Sommerrogt 1 7(inng Frognerveien)

 

 

Trafikkskade

 

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av f.eks. en bil i en trafikkulykke. Får du en trafikkskade, så har du krav på erstatning. og det er egentlig bare et spørsmål om hvor mye du har krav på. Dette er fordi det er nok at en bil har gjort skade på en person for at det utløses et erstatningskrav.

 

Det er forsikringsselskapet til bilen som gjorde skaden som er erstatningsansvarlig for ulykken. Det innebærer at du som trafikkskadet ikke trenger å forholde deg til vedkommende som kjørte bilen, men til skadevolders forsikringsselskap. Dette betyr også at den som har fått en trafikkskade må forholde seg til profesjonelle motparter som aktivt jobber for å redusere erstatningsutbetalingene ved trafikkskade. Dette gjør at prosessen for å få erstatning etter trafikkskade kan være svært vanskelig.

 

Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik du får ved å engasjere en advokat via Personskadesiden.no.

 

 

Yrkesskade

 

Hvis du får en personskade mens du er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, kan du ha en yrkesskade som gir krav på yrkesskadeerstatning. Som regel vil det være krav om at det skjer en plutselig og uventet hendelse (arbeidsulykke) for at du skal kunne ha en yrkesskade, men noen sykdommer godkjennes som yrkessykdommer og gir de samme rettighetene.

 

Å få en skade godkjent som yrkesskade har betydning både i forhold til dine forsikringsrettigheter, men også i forhold til dine rettigheter overfor NAV. Fra NAV skal du få dekket de aller fleste utgiftene dine til medisiner og behandling, mens forsikringsselskapet skal betale erstatning slik at du ikke skal merke yrkesskaden økonomisk.

 

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Den lovpålagte forsikringen ved yrkesskader gjør at det ikke har noen betydning for arbeidsgiveren din om du får yrkesskadeerstatning. Det er dermed ingen grunn til ikke å melde yrkesskaden og starte prosessen mot erstatning hvis du har hatt en arbeidsulykke. Skaff det derfor en advokat med erfaring i yrkesskade og erstatning fra Personskadesiden.no

 

Erstatning

 

Erstatningen din etter trafikkskade, yrkesskade, voldsofferskade eller pasientskade skal kompensere deg for ditt konkrete tap. Dette gjør at man må se på din økonomi og hvordan den påvirkes av personskaden for å kunne beregne erstatningen.

 

Det er dermed viktig at både advokaten din og forsikringsselskapet får all den nødvendige informasjonen om hvordan skaden påvirker deg, og ikke minst at advokaten har den erfaringen som trengs for at du får erstatningen du har krav på.

Spesialist på trafikkskade og yrkesskade hjelper deg få erstatning etter p

Advokatvalget er viktig for at du skal få erstatningen du har krav på. Velg advokaten som er riktig for deg og din sak.

 

Kontakt advokat her!